huypv

90k Momo mua thẻ 100k

Bạn muốn mua thẻ điện thoại Viettel mệnh giá 100k với số tiền 90k? Bạn đã có tài khoản Momo và sẵn sàng thanh toán! Hãy để tôi phục vụ bạn nhé. Mở app Momo và quét mã QR dưới đây để thanh toán
90k momo

Sau khi đã thanh toán, hãy xác nhận theo form dưới đây: