Gạch thẻ Viettel

Rate = 75%. Tức là đổi thẻ mệnh giá 100k bạn được 75k

Nạp sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Vui lòng chọn kĩ mệnh giá trước khi nạp

Ghi chú: Có lỗi gì thì liên hệ admin nhé!